Read more: http://bloggerknown.blogspot.com/2013/02/changing-blog-page-by-page-number.html#ixzz2YMU3wQKo

Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2016

Quo vadis, Graecia?

Αrt1810 Πέμπτη 29 Σεπτεμβριου 2016

Eβδομαδιαίο Δελτίο για την Ελληνική οικονομία - Οικονομία & Επιχειρήσεις: Quo vadis, Graecia? - 29 Σεπτεμβρίου 2016Η υπεροφορολόγηση των συνεπών φορολογουμένων και των οργανωμένων επιχειρήσεων εξακολουθεί να στραγγαλίζει την οικονομική δραστηριότητα, με τα νοικοκυριά να υφίστανται συνεχή μείωση στο διαθέσιμο εισόδημά τους, που εκτός από τις καταναλωτικές τους ανάγκες, πρέπει να καλύψουν και τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Η έλλειψη πόρων οδηγεί τελικά σε αποσύνθεση του κοινωνικού κράτους (συντάξεις, υγεία, κλπ.) Όπως επισημαίνει και το ΔΝΤ στην ετήσια έκθεσή του, η λύση βρίσκεται στη μείωση της φορολόγησης και όχι στην περαιτέρω αύξησή της και στον εξορθολογισμό του φορολογικού βάρους ώστε να μην επηρεάζονται αρνητικά οι αναπτυξιακές προοπτικές της οικονομίας. Το ΔΝΤ εστιάζει σε τέσσερις πολιτικά ενοχλητικές αλήθειες: 

Συνθήκη Λωζάνης (όλο το κείμενο)

Αrt1810 Πέμπτη 29 Σεπτέμβριου 2016

ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΛΩΖΑΝΗΣ
Ι. ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΙΡΗΝΗΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΕΙΣΑ ΤΗΝ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ 1923

Η ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ, Η ΓΑΛΛΙΑ, Η ΙΤΑΛΙΑ, Η ΙΑΠΩΝΙΑ, Η ΕΛΛΑΣ, Η ΡΟΥΜΑΝΙΑ, ΤΟ ΣΕΡΒΟ-ΚΡΟΑΤΟ-ΣΛΟΒΕΝΙΚΟΝ ΚΡΑΤΟΣ

αφ' ενός

ΚΑΙ Η ΤΟYΡΚΙΑ

αφ' ετέρου

Διαπνεόμεναι υπό του αυτού πόθου όπως τερματίσωσιν οριστικώς την εμπόλεμον κατάστασιν, ήτις από του 1914 συνετάραξε την Ανατολήν,

Μεριμνώσαι όπως αποκαταστήσωσι τας μεταξύ αυτών σχέσεις φιλίας και εμπορίου, αναγκαίας δια την χοινήν ευημερίαν των οικείων αυτών Εθνών,

Λαμβάνουσαι υπ' όψιν ότι αι σχέσεις αύται δέον να βασίζονται επί του σεβασμού της ανεξαρτησίας και της κυριαρχίας των Κρατών,

Απεφάσισαν να συνομολογήσωσιν επί τούτω Συνθήκην και διώρισαν ως πληρεξουσίους αυτών:


Η ΑΥΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΥΠΕΡΘΑΛΛΑΣΙΩΝ ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ ΤΩΝ ΙΝΔΙΩΝ:
Τον Εντιμότατον Sir Horace George Montagu RUMBOLD, Baronet, G.C.M.G., Ύπατον Αρμοστήν εν Κωνσταντινουπόλει·

Η λουδοβίκεια άποψη ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ Β

Αrt1809 Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2016
Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 – 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.204, Fax 210-72.72.210, e-mail: contact@ecclesia.gr
Αθήνα 27 Σεπτεμβρίου 2016

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ Β’ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

 Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε, Η παρούσα επιστολή προέκυψε από την επισκόπηση του εκπαιδευτικού υλικού και των οδηγιών προς τους δασκάλους και θεολόγους καθηγητές, που διατίθενται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) βάσει των νέων Προγραμμάτων Σπουδών (Π.Σ.) για το μάθημα των Θρησκευτικών. Φυσικά απόκειται στον εκπαιδευτικό η ειδικότερη χρήση των κειμένων και μουσικών έργων της διδακτέας ύλης, που δεν αποτελούν σχολικά βιβλία.

 Ωστόσο το δημοσιευμένο, πλέον, υλικό μετουσιώνει σε πρακτική μορφή σε ποιο μαθησιακό αποτέλεσμα αποβλέπουν τα νέα Π.Σ. και παρουσιάζει με απτό τρόπο τον χαρακτήρα και τους σκοπούς του νέου μαθήματος. Η δημοσίευση του παραπάνω υλικού επιτρέπει και επιβάλλει να εκφράσω τις πρόδηλες απορίες και αντιρρήσεις, που δημιουργούνται από την μελέτη του, σε

Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2016

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ:

Αrt1804 Τρίτη Σεπτεμβρίου 2016
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: Η ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Κωνσταντίνος Χολέβας
Πολιτικός Επιστήμων

Αρχίζουμε με το ερώτημα: Υπάρχει κάποια Οδηγία (ντιρεκτίβα) της Ευρ. Ενώσεως για το μάθημα των Θρησκευτικών; Η απάντηση είναι ΟΧΙ. Η Ευρ. Ένωση έχει καταστήσει σαφές από την Συνθήκη του Άμστερνταμ του 1997 και μέχρι σήμερα με όλα τα επίσημα κείμενά της (βλέπε την ισχύουσα Συνθήκη της Λισσαβόνας) ότι τα ζητήματα που αφορούν στις σχέσεις Εκκλησίας –Πολιτείας καθώς και στην διδακτέα ύλη της παιδείας δεν είναι ζητήματα δικής της αρμοδιότητος, αλλά του κάθε κράτους –μέλους ξεχωριστά. Επί πλέον η Ευρ. Ένωση δηλώνει ότι σέβεται την εθνική και πολιτιστική ταυτότητα των λαών, οι οποίοι την αποτελούν. Έτσι, λοιπόν, και το μάθημα των Θρησκευτικών δεν ακολουθεί κάποια ενιαία γραμμή, αλλά διαφέρει από χώρα σε χώρα αναλόγως των τοπικών ιστορικών και πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων. Εννοείται ότι τα κράτη μέλη νομοθετούν με σεβασμό προς τις Διεθνείς Συμβάσεις περί Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και επιδιώκουν την καλλιέργεια της υγιούς θρησκευτικής συνειδήσεως μακρυά από κάθε φανατισμό και μισαλλοδοξία.

Η Ε.Ε.ζητεί την άμεση άρση των κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας.

Αrt1808 Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2016
Έγγραφο συνόδου
9.9.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣσύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμούσχετικά με τις κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας και την παράτασή τουςMarie-Christine Arnautu<
B8-1016/2016

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας και την παράτασή τους

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου, της 1ης Ιουλίου 2016, να παραταθούν οι κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσικής Ομοσπονδίας έως τον Ιανουάριο του 2017,

– έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα που εγκρίθηκαν από τη Γαλλική Εθνοσυνέλευση, τη Γαλλική Γερουσία και την Κυπριακή Βουλή, στις 28 Απριλίου, 8 Ιουνίου και 7 Ιουλίου 2016 αντιστοίχως, με αίτημα την άρση των κυρώσεων,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ουκρανική κυβέρνηση αποδεικνύεται το ίδιο απρόθυμη, αν όχι περισσότερο, με τη ρωσική, να εφαρμόσει τη Συμφωνία Μινσκ II της 12ης Φεβρουαρίου 2015·

Η ΥΦΑΡΠΑΓΗ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ "ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ"

Αrt1807 Τρίτη 27 Σεπτέμβρη 2016
Τα «κοράκια» και τα ξενοδοχεία

Το μεγάλο παιγνίδι που στήνεται μέσω των τραπεζιτών με χιλάδες ξενοδοχεία

Οι τράπεζες θα είναι οι ρυθμιστές της ξενοδοχειακής αγορά καθώς προβληματικά δάνεια περίπου 5 δισ. ευρώ ουσαστικά δίνουν το δικαίωμα να ελέγχουν πάνω απο το 50% του ελληνικού ξενοδοχειακού αποθέματος. Ουσιαστικά και με δεδομένη την μετοχική δομή τους αργά ή γρήγορα χιλιάδες ξενοδοχεία τα επόμενα χρόνια θα πέσουν στα χέρια των "κορακιών".Οι "επενδυτές", βρίσκονται σε αναμονή για το πώς οι τράπεζες τελικά θα χειριστούν την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων των ξενοδοχείων. Οι Ελληνικές τράπεζες κατέχουν ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο προνομιακών ξενοδοχείων και σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδας, η αξία αυτών των μη εξυπηρετούμενων δανείων προς το παρόν ανέρχεται σε €2.5 δις, ενώ επιπλέον €3.0 δις. είναι σε 90 ημέρες καθυστέρηση.

Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2016

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2016

Αrt1806 Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2016

Συνοπτικό εγχειρίδιο με χρήσιμες πληροφορίες για φορολογικά και τελωνειακά θέματα εξέδωσε η ΓΓΔΕ στο οποίο αναλύονται τα ακόλουθα:

· θέματα φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, μεταβίβασης ακινήτων, ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων και ειδικού φόρου επί των ακινήτων

· θέματα φόρου προστιθεμένης αξίας (Φ.Π.Α.)

· θέματα είσπραξης δημοσίων εσόδων

· θέματα απόδοσης αριθμού φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.), έναρξης, μεταβολής και διακοπής εργασιών

· θέματα τελών χαρτοσήμου και τελών κυκλοφορίας αυτοκίνητων και μοτοσικλετών

This is why, despite challenges, Africa can still rise

Αrt1805 Δευτέρα 26 Σεπτέμβρη 2016

This is why, despite challenges, Africa can still rise
This article is published in collaboration with Project Syndicate.

Africa’s leaders must work to improve the business environment.
Image: REUTERS/Elizabeth Nganga
Written by Acha LekeDirector, McKinsey Donald KaberukaPresident, Abidjan

Is the honeymoon over for African economies? Less than a decade ago, it seemed that the continent’s economic dreams were beginning to come true, with many countries experiencing impressive GDP growth and development. Now, as the harsh reality of the continent’s vulnerability to challenging external conditions has set in, sustaining that growth has proved difficult.


Encumbered by slowing growth in China, a collapse in commodity prices, and adverse spillover from numerous security crises, Africa’s overall annual GDP growth averaged just 3.3% in 2010-2015, barely keeping up with population growth – and down sharply from the 4.9% recorded from 2000 to 2008.

Η συμφωνία της Καζέρτας

Αrt1804 Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2016

Η συμφωνία της Καζέρτας, προπομπός για την συμφωνία της Βάρκιζας

Σαν σήμερα 1944 στην Καζέρτα της Ιταλίας υπογράφετε από εκπροσώπους του Στρατηγείου των Συμμαχικών Δυνάμεων της Μεσογείου, της κυβέρνησης της Μ. Βρετανίας, της ελληνικής κυβέρνησης «Εθνικής Ενότητας», του ΕΛΑΣ και του ΕΔΕΣ, η ομώνυμη συμφωνία.
Ηταν κι αυτό ένα εγκληματικό λάθος που συνέβαλε στα μέγιστα στην ήττα του μεγαλειώδους εαμικού κινήματος. κάτι που το ΚΚΕ αργότερα το αναγνώρισε.

«Τα όσα συνέβησαν στην Καζέρτα είναι συνέχεια της διαρκούς υποχωρητικότητας της ηγεσίας της Αντίστασης που ξεκίνησε στο Λίβανο», μας λέει σε ένα αναλυτικό του κείμενο ο ιστορικός Γιώργος Μαργαρίτης, ενώ ο «Ριζοσπάστης» συμπληρώνει: «Στη Συμφωνία της Καζέρτα, όπως στην αντίστοιχη του Λιβάνου που προηγήθηκε, το ΚΚΕ συμμετείχε στο όνομα της "εθνικής ενότητας". Έτσι, δεν αξιοποιήθηκε το γεγονός ότι ο λαός ήταν ένοπλος, ενώ είχαν διαμορφωθεί φύτρα εξουσίας (λαϊκή αυτοδιοίκηση, δικαιοσύνη, παιδεία, κ.ά.), που θα μπορούσαν να εξελιχθούν σε πυρήνες της επαναστατικής δράσης για την καθολική σύγκρουση, με στόχο την κατάκτηση της εργατικής εξουσίας».

CENTRAL BANK DIGITAL CURRENCIES...

Αrt1803 Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2016

Several central banks, including the Bank of England, the People’s Bank of China, the Bank of Canada and the Federal Reserve, are exploring the concept of issuing their own digital currencies, using the blockchain technology developed for Bitcoin. Skeptical commentators suspect that their primary goal is to eliminate cash, setting us up for negative interest rates (we pay the bank to hold our deposits rather than the reverse).

But Ben Broadbent, Deputy Governor of the Bank of England, puts a more positive spin on it. He says Central Bank Digital Currencies could supplant the money now created by private banks through “fractional reserve” lending – and that means 97% of the circulating money supply. Rather than outlawing bank-created money, as money reformers have long urged, fractional reserve banking could be made obsolete simply by attrition, preempted by a better mousetrap. The need for negative interest rates could also be eliminated, by giving the central bank more direct tools for stimulating the economy.
The Blockchain Revolution

How blockchain works was explained by Martin Hiesboeck in an April 2016 article titled “Blockchain Is the Most Disruptive Invention Since the Internet Itself“:

Κυριακή, 25 Σεπτεμβρίου 2016

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΒΑΛΤΟΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Αrt1802 Κυριακή 25 Σεπτέμβριου 2016
Χατζηαναγνώστου Γιώργος

Λένε οι κακές γλώσσες ότι στους Βάλτους επιπλέουν οι φελλοί. 

Αλλά ας υποθέσουμε ότι κάποιος είναι καλόπιστος και προσπαθεί ρεαλιστικά να κάνει δουλειά με την Τράπεζα. Ας δούμε τι θα αντιμετωπίσει.

Πάω να ανοίξω λογαριασμό σε μια Τράπεζα. "Κύριε μου λόγω capital control αυτό δεν γίνεται και για να ανοιχθή ένας νέος λογαριασμός θα πρέπει να εγκρίθή απο ειδική επιτροπή όπου και θα ελέγξει την νομιμότητα των κεφαλαίων σας" λέει ευγενικά ή υπάλληλος.
Πρώτο άκυρο λοιπόν στην επιχειρηματική ζωή.

Προσπαθείς να πάρεις δάνειο (μην γελάτε!!) να αναπτύξεις την δουλειά σου.
"Να μας φέρετε εγγυήσεις ,επιχειρησιακό σχέδιο και μελέτη βιωσιμότητας.(Δηλαδή να τους εκχωρήσω έτοιμη την ιδέα μου) Προχωρημένο πολύ δεν λέω!!
 Δεύτερο άκυρο λοιπόν στην επιχειρηματική ζωή.

Central Bank Digital Currencies: A revolution in banking?

Αrt1801 Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2016
Central Bank Digital Currencies: A revolution in banking?
By Ellen Brown

Several central banks, including the Bank of England, the People’s Bank of China, the Bank of Canada and the Federal Reserve, are exploring the concept of issuing their own digital currencies, using the blockchain technology developed for Bitcoin. Skeptical commentators suspect that their primary goal is to eliminate cash, setting us up for negative interest rates (we pay the bank to hold our deposits rather than the reverse).

But Ben Broadbent, deputy governor of the Bank of England, puts a more positive spin on it. He says Central Bank Digital Currencies could supplant the money now created by private banks through “fractional reserve” lending—and that means 97% of the circulating money supply. Rather than outlawing bank-created money, as money reformers have long urged, fractional reserve banking could be made obsolete simply by attrition, preempted by a better mousetrap. The need for negative interest rates could also be eliminated, by giving the central bank more direct tools for stimulating the economy.

The blockchain revolution

How blockchain works was explained by Martin Hiesboeck in an April 2016 article, titled

Θεωρία του μαύρου κύκνου

Ο μαύρος κύκνος, του γένουςCygnus atratus
Αrt1800 Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2016
Θεωρία του μαύρου κύκνου
Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Ο Μαύρος Κύκνος είναι μια θεωρία που παρουσιάστηκε από τον μελετητή και δοκιμιογράφο Νασίμ Νίκολας Τάλεμπ (Nassim Nicholas Taleb) στα βιβλία του: Στην πλάνη του τυχαίου (2004) και Ο Μαύρος Κύκνος (2007 & επανέκδοση με προσθήκες το 2010). Ο "Μαύρος Κύκνος" του Τάλεμπ δεν πρέπει να συγχέεται με την αντίστοιχη φιλοσοφική έκφραση που αναφέρεται κυρίως από τον φιλόσοφο Καρλ Πόπερ και τη θεωρία του περί διαψευσιμότητας[1], αν και ως προς ορισμένα χαρακτηριστικά του ταιριάζει με αυτόν. Ο "Μαύρος Κύκνος" εννοείται ως ένα ολιγοπίθανο και απρόβλεπτο γεγονός που λαμβάνει χώρα σε μια οποιαδήποτε σειρά πιθανών και συνηθισμένων γεγονότων σε κάθε δραστηριότητα μιας κοινωνίας, και ανατρέπει δραματικά προς το χειρότερο ή το καλύτερο τη δομή της. Με βάση τα κριτήρια του συγγραφέα:
Η εκδήλωση του γεγονότος είναι μια έκπληξη (για τον παρατηρητή). Αυτό σημαίνει πως για έναν άλλο παρατηρητή πιθανώς είναι προδιαγεγραμμένο το συμβάν. Για παράδειγμα ένας εκτροφέας πτηνών γνωρίζει ότι μετά από 1.000 ημέρες θα σφάξει μία γαλοπούλα. Για την ίδια την γαλοπούλα όμως η 1000οστή ημέρα είναι ένας μοιραίος μαύρος κύκνος που ακολουθεί μία απολαυστική ζωή 999 ημερών.

Σάββατο, 24 Σεπτεμβρίου 2016

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ Ε.Ε.ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΤΤΙP

Αrt1799 Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2016

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον γεωγραφικό αποκλεισμό
B8-1012/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο γεωγραφικός αποκλεισμός προκαλεί τεράστια ζημία στους καταναλωτές και στις πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο το 9% των νεοσύστατων και ΜΜ επιχειρήσεων ασκούν ηλεκτρονικό λιανικό εμπόριο διασυνοριακά εντός της ΕΕ·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ψηφιακοί φραγμοί εμποδίζουν την πρόσβαση στον πολιτισμό·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο γεωγραφικός αποκλεισμός μεταξύ άλλων περιορίζει το κοινό και τους εν δυνάμει πελάτες των ευρωπαίων καλλιτεχνών και των ευρωπαϊκών νεοσύστατων επιχειρήσεων·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι τυχόν αύξηση της δυναμικής στις διασυνοριακές συναλλαγές θα ενθάρρυνε μεγάλο αριθμό νεοσύστατων επιχειρήσεων να ανοιχθούν στην ενωσιακή αγορά, πράγμα που θα εξασφάλιζε αύξηση του κύκλου εργασιών·

Washington’s Hawks Push New Cold War

Αrt1798 Σάββατο 24 Σεπτέμβρίου 2016
Washington’s Hawks Push New Cold War
As a fragile and partial cease-fire in Syria totters, the back story is the political warfare in Washington where powerful hawks seek to escalate both the war in Syria and the New Cold War with Russia, ex-British diplomat Alastair Crooke explains.

By Alastair Crooke

Does the failure of the U.S.-backed, major insurgent August “push” on Aleppo – and the terms of the consequent ceasefire, to which some in the U.S. only irascibly agreed – constitute a political defeat for the U.S. and a “win” for Russia?

Yes, in one way: Moscow may, (just may) have cornered America into joint military air attacks on Al Qaeda in Syria, but in another way, one would have to be somewhat cautious in suggesting a Russian “win” (although Foreign Minister Sergey Lavrov’s diplomacy has been indeed tenacious).

Secretary of State John Kerry’s Syria agreement with Lavrov though, has sparked virtual open warfare in Washington. The “Cold War Bloc,” which includes Defense Secretary Ash Carter and House Speaker Paul Ryan, is extremely angry.

The Defense Department is in near open disobedience: when asked in a press teleconference if the military would abide by the terms of the agreement and share information with the Russians after the completion of the seven-day ceasefire, Lt. Gen. Jeffrey Harrigian, the commander of the U.S. Air Forces Central Command, which is directing the bombing campaign in Iraq and Syria, responded: “I think … it would be premature to say we’re going to jump right into it. And I’m not saying yes or no.”

Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2016

Shadow hospitality Αirbnb και φορολόγηση

Αrt1794 Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2016

Του Γιώργου Παλαιτσάκη

Σχέδιο για τη φορολόγηση των δραστηριοτήτων ευκαιριακής μίσθωσης ακινήτων -οι οποίες περιλαμβάνουν κυρίως ενοικιάσεις εξοχικών κατοικιών σε τουρίστες κατά τους θερινούς μήνες οι οποίες δεν δηλώνονται στις φορολογικές αρχές- έχει εκπονήσει το υπουργείο Οικονομικών.

Στόχος είναι να αντιμετωπιστούν τα φαινόμενα αθέμιτου ανταγωνισμού σε βάρος των νομίμως λειτουργούντων τουριστικών καταλυμάτων, η παραοικονομία και η φοροδιαφυγή και εν τέλει να εξασφαλιστούν πρόσθετα φορολογικά έσοδα ύψους 250 εκατ. ευρώ τον χρόνο.

Οι δραστηριότητες ευκαιριακής μίσθωσης ακινήτων χαρακτηρίζονται συνήθως με τον όρο «σκιώδης φιλοξενία» (shadow hospitality).


Στις περιπτώσεις αυτές, η σύνδεση εκμισθωτή-μισθωτή γίνεται κυρίως μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, η οποία διευκολύνει τη συναλλαγή και αμείβεται για τη «μεσιτεία» της. Ο τζίρος αυτών των δραστηριοτήτων στη χώρα μας εκτιμάται στο 1,4 δισ. ευρώ ετησίως.

Η Ελλάδα η μόνη χώρα που αύξησε τους φόρους στις επιχειρήσεις το 2015

Αrt1793  Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2016
Η Ελλάδα η μόνη χώρα που αύξησε τους φόρους στις επιχειρήσεις το 2015

Την ώρα που άλλα κράτη-μέλη του ΟΟΣΑ μειώνουν τους φόρους, να τονώσουν την ανάπτυξη, η Ελλάδα κινείται –μόνη αυτή– σε αντίθετη κατεύθυνση και αυξάνει…

Η Ελλάδα ήταν το 2015 η μοναδική χώρα μέλος του ΟΟΣΑ η οποία προχώρησε σε αύξηση της φορολογίας των επιχειρήσεων, την ώρα που η γενικότερη τάση παγκοσμίως είναι η φορολόγηση να έχει αναπτυξιακά χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την έκθεση του ΟΟΣΑ για τη φορολογική πολιτική την περίοδο της κρίσης (2010-2014), οι χώρες στην πλειονότητά τους (εξετάζονται 34 χώρες) αύξησαν τη φορολογία και συγκεκριμένα τα φορολογικά τους έσοδα ως προς το ΑΕΠ τους. Από πέρυσι, όμως, προκύπτει ότι οι χώρες του ΟΟΣΑ άλλαξαν πολιτική και στρέφουν πλέον τα φορολογικά τους μέτρα προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης των αναπτυξιακών τους προοπτικών, όπως γράφει η Καθημερινή.

Η Ελλάδα, όμως, το 2015 ήταν, σύμφωνα με τον οργανισμό, η μοναδική χώρα που αύξησε τη φορολογία των επιχειρήσεων, με προφανείς τις συνέπειες στον επιχειρηματικό κόσμο και τις προοπτικές επενδύσεων που θα ενισχύσουν την έξοδο από την ύφεση.

Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2016

A FISCAL CAPACITY FOR EURO AREA?

Αrt1921 Τετάρτη Σεπτεμβρίου 2016


http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/589774/EPRS_IDA(2016)589774_EN.pdf

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΙΣ ΗΠΑ

Αrt1920 Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2016
Η Amazon «έφαγε λάχανο» το παραδοσιακό λιανεμπόριο στις Η.Π.Α.
Γράφει ο Ευστάθιος Ιντζεΐδης

Η Amazon «έφαγε λάχανο» το παραδοσιακό λιανεμπόριο στις Η.Π.Α.. Αυτά δείχνουν τα ανησυχητικά για τους παραδοσιακούς λιανοπωλητές στοιχεία των Yahoo Finance και RBC Capital.

Ειδικότερα, η Yahoo Finance γνωστοποίησε στοιχεία της επενδυτικής τράπεζας Piper Jaffray σύμφωνα με τα οποία η Amazon αυτή τη στιγμή έχει προσβασιμότητα στο 44% του αμερικανικού πληθυσμού, το οποίο μάλιστα μπορεί να απέχει μόλις 20 μίλια (περί τα 32,19 χιλ.) από το υφιστάμενο δίκτυο των εφοδιαστικών αλυσίδων της. Μέσω του παραπάνω δικτύου, ο κολοσσός του διαδικτυακού εμπορίου είναι σε θέση να παραδώσει αυθημερόν και με χαμηλό κόστος τις παραγγελίες των πελάτες του αλλά και να καλύψει μεγάλες περιοχές με παράδοση των διαδικτυακών παραγγελιών σε χρονικό διάστημα 60 λεπτών ή μέσα σε χρονικό πλαίσιο δύο ωρών.

ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Αrt1919 Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2016

http://marketnews.gr/article/436486/pws-forologountai-ta-etairika-aytokinhta
Aυξήθηκε η φορολόγηση της παροχής σε είδος από παραχώρηση αυτοκινήτου με τις πρόσφατες αλλαγές που επέφερε ο νόμος 4389/2016 και έτσι τα πρόσωπα στα οποία αφορά η παραχώρηση θα φορολογηθούν ακόμη περισσότερο.

Συγκεκριμένα, η αγοραία αξία της παραχώρησης ενός οχήματος σε εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα ενός φορολογικού έτους, υπολογίζεται πλέον σε ποσοστό 80% του κόστους του οχήματος που εγγράφεται ως δαπάνη στα βιβλία του εργοδότη με τη μορφή της απόσβεσης περιλαμβανομένων των τελών κυκλοφορίας, επισκευών, συντηρήσεων καθώς και του σχετικού χρηματοδοτικού κόστους που αντιστοιχεί στην αγορά του οχήματος ή του μισθώματος.

Σε περίπτωση δε που το κόστος είναι μηδενικό, η αγοραία αξία της παραχώρησης ορίζεται σε ποσοστό 80% της μέσης δαπάνης ή απόσβεσης κατά τα τελευταία τρία έτη.

Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2016

ΠΕΡΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ

Αrt1917 Τρίτη 20 Σεπτέμβρη 2016

ΠΟΛ.1141/2016 Διευκρινίσεις για τη διαδικασία χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας/βεβαίωσης οφειλής (Διευκρινίσεις για τη διαδικασία χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας/βεβαίωσης οφειλής) 
Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών διαδικασιών ΚΦΔ Αθήνα,
 16/9/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α' Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα 210 3635963, 3630573, 3605159 210 3635077 
ΠΟΛ. 1141
 ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για τη διαδικασία χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας/βεβαίωσης οφειλής. Σχετ : 1. Άρθρο 12 ν. 4174/2013, ΦΕΚ 170 Α, όπως ισχύει. 2. Απόφαση ΓΓΔΕ ΠΟΛ 1274/2013 (ΦΕΚ 3398 Β), όπως ισχύει. 3. Απόφαση ΓΓΔΕ ΠΟΛ 1275/2013 (φΕΚ 3398 β), όπως ισχύει. 4. Εγκύκλιοι ΠΟΛ 1124/2014 & ΠΟΛ 1022/2012 Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Τηλέφωνα Fax 

Αναφορικά με τη διαδικασία χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α 170), Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ) και οι κατ' εξουσιοδότηση αυτών εκδοθείσες Αποφάσεις ΓΓΔΕ ΠΟΛ 1274/2013 και ΠΟΛ 1275/2013 (ΦΕΚ Β 3398), μετά την συμπλήρωση-τροποποίησή τους με τις Αποφάσεις ΓΓΔΕ ΠΟΛ 1065/2014,  ΠΟΛ 1265/2015 και ΠΟΛ 1038/2016, όπως ισχύουν και λόγω

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Αrt1916 Τριτη 20 Σεπτεμβρίου 2016
Το 41,4% της αξίας τους έχουν χάσει τα διαμερίσματα στην Ελλάδα στα χρόνια της κρίσης (2008-2016), ενώ τα επαγγελματικά ακίνητα έχουν απολέσει σχεδόν το 30% της αξίας που είχαν πριν το 2008.

Τα στοιχεία αυτά επικαλέσθηκε ο Υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Θοδωρής Μητράκος μιλώντας σε εκδήλωση του διεθνούς επαγγελματικού οργανισμού εκτιμητών και πραγματογνωμόνων RICS(Royal Institution of Chartered Surveyors) που πραγματοποιήθηκε χθες στην Τράπεζα της Ελλάδος με αφορμή την παρουσίαση του ελληνικού παραρτήματος του «Red Book» -τα εκτιμητικά επαγγελματικά πρότυπα του RICS σε συμφωνία με τα διεθνή εκτιμητικά πρότυπα-.

Ο κ. Μητράκος ανέφερε πως στο πρώτο εξάμηνο 2016 οι τιμές των διαμερισμάτων πανελλαδικά υποχώρησαν κατά 3,7%, με την πτώση ωστόσο να επιβραδύνεται στο δεύτερο τρίμηνο του 2016 και να ανέρχεται μεσοσταθμικά στο 2,7% (η καλύτερη επίδοση από το πρώτο τρίμηνο του 2010).

Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου 2016

Τι συμβαίνει στο Λιμάνι;

Αrt1915 Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2016
Σχέδιο για τμηματική παράδοση στο μετρό του Πειραιά.

Ως δημόσιο έργο και με χρηματοδότηση από την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, προβλέπεται ότι θα κατασκευαστεί η γραμμή 4 του μετρό ύψους 1,3 δισ. ευρώ, ακυρώνοντας κάθε σχέδιο για ΣΔΙΤ που είχε μελετήσει το προηγούμενο διάστημα το υπουργείο Υποδομών.

Την ίδια ώρα, μεγάλος προβληματισμός επικρατεί για τα ώριμα έργα της εταιρείας, συνολικού ύψους άνω των 600 εκ. ευρώ όπως οι επεκτάσεις του μετρό προς Πειραιά που με τις δυσκολίες που συναντά, κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει ακόμη και την τμηματική παράδοση το 2018 και φυσικά η κατασκευή του Τραμ που φαίνεται να κυριεύεται από το μικρόβιο του μετρό Θεσσαλονίκης. Το έργο έχει ξεκινήσει το 2013 και έπρεπε να παραδοθεί στις αρχές του 2016. Όμως 3,5 χρόνια μετά έχει υλοποιηθεί μετά πολλών εμποδίων μόλις το 40% και με βάση το νεώτερο σχεδιασμό, προβλέπεται μετάθεση της παράδοσης για το α΄ εξάμηνο του 2017.

Εάν σε αυτά, προσθέσουμε και τις δυσκολίες που γεννά στην Αττικό Μετρό, ο νέος σχεδιασμός για συνύπαρξη των αρχαιοτήτων με τον κεντρικό σταθμό στην Βενιζέλου στο μετρό Θεσσαλονίκης, που θα κατασκευαστεί εκ των υστέρων για να παραδοθεί στο κοινό το 2021, τότε είναι φανερό ότι η εταιρεία έχει να διαχειριστεί πολλαπλά μέτωπα τόσο στα παλιά όσο και στα καινούρια έργα με απρόβλεπτες δυσκολίες.

Εταιρείες που από πίσω κρύβεται η Monsanto

Αrt1914 Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2016

Διαδώστε: η λίστα με όλες τις εταιρείες που από πίσω κρύβεται η Monsanto

Παρακάτω μπορείτε να δείτε μια εύχρηστη λίστα με όλες τις εταιρείες πίσω από τις οποίες κρύβεται η Monsanto, την οποία έχουν δημιουργήσει ακτιβιστικά sites των ΗΠΑ.

Εκτυπώστε την για να την έχετε σαν οδηγό όταν κάνετε τα ψώνια σας. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τι ακριβώς τρώμε...

 www.fotavgeia.blogspot.com

Κυριακή, 18 Σεπτεμβρίου 2016

Σπρέι σιλικόνης, χρωματιστές βαφές και ενέσεις στα οπωρολαχανικά.

Αrt1913 Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 2016

Μια ολόκληρη παράβιομηχανία ωραιοποίησης της εικόνας των οπωροκηπευτικών και όχι μόνον, έχει αναπτυχτεί τις τελευταίες δεκαετίες με αρνητικές όμως συνέπειες στους καταναλωτές, καθώς μπαγιάτικα μετατρέπονται σε ολόφρεσκα και ληγμένα σε… πρώτης ποιότητας....

Σπρέι σιλικόνης, χρωματιστές βαφές και ενέσεις. Τι δεν κάνουν αγρότες για να κάνουν μπαγιάτικα λαχανικά να φαίνονται φρέσκα.

Μια πρώτης χρήσεως ουσία είναι ο πράσινος μαλαχίτης, μια κατασκευαστική χρωστική ουσία που προστίθεται σε πράσινα λαχανικά για να τα κάνει να φαίνονται πιο ζωντανά, ελκυστικά και φρέσκα. Ενέσεις Oxytocin γίνονται απευθείας σε λαχανικά, όπως κολοκύθια, διογκώνοντας τα αυτά και άλλα σε μέγεθος κατά την διάρκεια της νύχτας, με κατάλληλες ένεσης ή σπρέι .Όλα θα φαίνονταν λαχταριστά με ωραίο χρώμα και θα είναι πλέον έτοιμα να αποσταλούν στην αγορά.

Την επόμενη φορά που θα βάλετε τα μεγαλύτερα, πιο γυαλιστερά ή “φρεσκότερα” λαχανικά στο καλάθι σας, σκεφτείτε τι μπορεί να έχουν προσθέσει σε αυτά.

Οι συγκλονιστικές αποκαλύψεις σε αυτό το βίντεο ενός αγρότη ακριβώς έξω από το Νέο Δελχί, θα

Χωρίς σωματική έκφραση το μυαλό των μαθητών ναρκώνεται

Αrt1912 Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 2016
Δημήτρης Τσιριγώτης. Φυσικός

«Αυτό που συμβαίνει είναι ότι μεγαλώνοντας τα παιδιά τα εκπαιδεύουμε προοδευτικά από τη μέση και πάνω. Επικεντρώνουμε στο κεφάλι τους.

Και ελαφρώς προς τη μία μεριά ,την αριστερή, δηλαδή καλλιεργούμε τη λογική (αναλυτική σκέψη, γλώσσα, μαθηματικά και φυσικές επιστήμες). Δεν υπάρχει ούτε ένα εκπαιδευτικό σύστημα στον πλανήτη που να διδάσκει καθημερινά π.χ χορό στα παιδιά με τον τρόπο που διδάσκονται τα μαθηματικά. Γιατί; Γιατί όχι; Όλοι έχουμε σώματα. Δεν έχουμε;» ( Κεν Ρόμπινσον)

Η μονόπλευρη εκπαίδευση του μυαλού είναι αναποτελεσματική και βαρετή αν δεν φροντίσουμε παράλληλα την εκπαίδευση του σώματος και κατ’ επέκταση της ψυχής. Η κυρίαρχη τάση είναι να χρησιμοποιούνται τα σωματικά μέρη ενός παιδιού (μάτια, αυτιά ,χέρια , πόδια ,στόμα) ως βοηθητικά μόνο εργαλεία που υπηρετούν αποκλειστικά έναν σκοπό: ως πύλες εισόδου και άμεσης μεταφοράς της πληροφορίας στο μυαλό. Με αυτό τον τρόπο όμως χάνονται στη διαδρομή πολλά από τα πιο πολύτιμα συστατικά της μάθησης ,τα συναισθήματα. Και τα συναισθήματα πολλές φορές γεννιούνται και κατοικούν στο σώμα. Το σώμα λοιπόν δεν είναι μόνο ο διακομιστής πληροφοριών στο μυαλό αλλά και ο γεννήτορας συναισθημάτων.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ